Historia Drohojowa

Historia Cmentarza w Drohojowie

Cmentarz wojenny w Drohojowie/ Kriegsfriedhof in Drohojów

Cmentarz pochodzi z I wojny światowej, a dokładnie z okresu walk o odbicie Twierdzy Przemyśl wiosną 1915 r. Założony został na planie trójkąta, położony jest na wzgórzu, znajduje się na nim ok. 30 mogił oznaczonych kamiennymi krzyżami. Na większości z nich umieszczono nazwiska poległych oraz stopnie i oznaczenia pułków do których należeli. Groby znajdujące się w zewnętrznym narysie cmentarza są bezimienne i należą do poległych Rosjan.  Na osi cmentarza znajduje się murowana kaplica z żelaznym krzyżem wewnątrz, kryta dachówką.

W wyniku tzw. „Operacji Gorlickiej” wojska rosyjskie zostają zepchnięte na linię Sanu. 11 Armia generała Mackensena, a w jej składzie 11 Bawarska Dywizja Piechoty, naciera w kierunku Przemyśla od strony północnej tocząc ciężkie walki m.in. o przyczółki mostowe w Jarosławiu
i Radymnie.  Pod koniec maja 1915 roku osiągnięte zostały pozycje w okolicach Trójczyc.  Sądząc po datach znajdujących się na mogiłach, żołnierze polegli biorąc udział właśnie w tych wydarzeniach.

W śród niemieckich nazwisk pojawiają się polskie. Należą one do żołnierzy 58 Pułku Piechoty, którzy rekrutowani byli głównie z przedrozbiorowych terenów Wielkopolski.

Według moich ustaleń polegli pochodzili z następujących jednostek:

– 3 Bawarski Pułk Piechoty im. Księcia Bawarii Karola (Augsburg) – Königlich Bayerisches Infanterie-Regiment „Prinz Karl von Bayern“ Nr. 3

–  13 Bawarski Rezerwowy Pułk Piechoty im. Cesarza Austrii Franciszka Józefa I (Ingolstadt) – Kgl. Bayerisches Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 13

–  58 Pułk Piechoty – Posensches Infanterie-Regiment Nr.58 – wchodzący w skład (pruskiej) 119 Dywizji Piechoty

cmentarz_drohojow_3

Lista poległych

 

1.       Franz Eckl – Bayer R.I.R. 13 10k

2.       Max Weiss – Bayer R.I.R. 13 10k

3.       Josef Pfalhler – Bayer R.I.R .13 11k

4.       Albreht Meier – Bayer R.I.R .13 9k

5.       Georg Schleicher – Bayer R.I.R .13 3k

6.       Georg Bomhard  – Bayer R.I.R .13 3k

7.       Martin Schlagbauer – Bayer R.I.R .13 3k

8.       Peter Herold – Bayer R.I.R .13 9k

9.       Josef Hauch – Bayer R.I.R .13

10.   Stanislaus Zawisla – I.R. 58 11k

11.   Ernst Schneider  – I.R. 58 8k

12.   Richard Otto – I.R. 58 – 2k

13.   Michael Wojciechowski I.R. 58 – 11k

14.   Otto Dickman – I.R. 58 – 11k

15.   Johan Specht – 3 Bayer I.R. – 11k

16.   Johan Lampl – 3 Bayer I.R. – 9k

17.   Anton Hillenbrand – Bayer I.R. – 11k

 

Autor tekstu i zdjęć:

Mirek Pruchnicki 

Źródło:

http://mirekpruchnicki.blogspot.com/2012/02/cmentarz-wojenny-w-drohojowie.html