Ogłoszenia stowarzyszenia

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 stycznia 2014 r. rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa” w Drohojowie i nadał jej status Organizacji Pożytku Publicznego .

Wpisy KRS:

krs1

krs2

krs3