Sprawozdania

Blinas  i rachunek zysków i strat za 2013 rok

Bilans za 2013 r.

Rachunek zysków i strat za 2013 r.

Bilans

Rachunek

Blinas  i rachunek zysków i strat za 2012 rok

bilans2012

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Blinas  i rachunek zysków i strat za 2011 rok

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

rachunek 2011