Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia         Janusz Hołyszko
V-ce Prezes                          Ryszard Żuk
Skarbnik                              Anna Wojtowicz
Członek Zarządu:
Leszek Wasiewicz
Wiktor Nazimek

Komisja Rewizyjna:

Lidia Niemiec
Mieczysław Piwiński
Stanisław Bratkowski